Misyon ve Vizyon

Misyonumuz, oryantalizm kavramı dahilinde Batı açısından bir araştırma nesnesi olan Doğu’yu bizzat özne pozisyonuna getirmek, bu bağlamda Batı’yı coğrafyasından dini metinlerine kadar çok geniş alanlarda araştırma yapmak suretiyle tanımak ve tanıtmaktır.


Tarihsel süreç içerisinde her ne kadar Batı’nın Doğu hakkında ürettiği söylemler egemen olsa da, uygarlığın beşiği olan Doğu aslında Batı’nın da temellerinin oluşmasında son derece önemli bir rol oynamıştır. Kültürel olarak kendi değerler sistemini koruma gerekliliğine inanan kuruluşumuzun vizyonu ise Doğu hakkında Batı’nın ürettiği söylemlerden ziyade kendi söylemlerini yaratacağı adımlar atması adına ulusal ve uluslararası düzeyde katkı sağlamaktır.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Oksidentalizm Uygulama ve Araştırma Merkezi Taşlıçiftlik Yerleşkesi, 60250 Tokat / TÜRKİYE Tasarım: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı [Web Grubu], 2019© Tüm Hakları Saklıdır.